Cara Dušana bb, Kotor Varoš, RS/BiH

+387 51 318 880 info@fagusrs.biz

Silvatika

  • 4/4 lumber is 1″ thick

Počeci Silvatike utemeljeni su u jednostavnijoj organizacionoj strukturi kompanije FAGUS koja je kao samostalna firma svojim razvojem i proširivanjem spektra djelatnosti u svom okviru osnivala manje profitne centre.
Pilana Šiprage osnovana je kao profitni centar kompanije FAGUS 2004. godine na području Šipraga, opština Kotor Varoš. Pilana Šiprage specijalizovana je za prorez bukovog drveta kojim ovo geografsko područje obiluje, a zbog svog kvaliteta i višenamjenske upotrebe poželjno je na tržištu. Kompanija FAGUS ulozila je mnogo u razvoj ovog profitnog centra kroz kupovinu savremene opreme, povećanje kapaciteta proizvodnje. Zahvaljujući materijalnim ulaganijima i zalaganju zaposlenih i menadžmenta na stvaranju pozitivnih vrijednosti i dobrih poslovnih rezultata ovaj profitni centar opravdao je očekivanja tržišta i matične kompanije.
Svojim rastom i razvojem kako Pilana Šiprage, tako i drugi profitni centri u kompaniji FAGUS tražili su izdiferenciranost, samostalnost u radu i prepoznatljivost na tržištu.
Sa ovog osnova nastala je FAGUS grupacija čije su nekadašnje poslovne jedinice prerasle u samostalna društva. Krajem 2008. godine SILVATIKA d.o.o. postala je pravni naslednik profitnog centra Pilana Šiprage i jedno od 7 samostalnih društava u FAGUS grupaciji.
SILVATIKA je danas opremljena savremenim automatskim sušarama i parionama znatnih kapaciteta kojima je spremna odgovoriti zahtjevnim potrebama svojih kupaca.
Snaga SILVATIKE je u vještinama i posvećenosti poslu njenih 40 zaposlenih, čiji se sistem vrijednosti zasniva na stručnosti, uzajamnom povjerenju, razvojnoj orijentaciji i profesionalnom odnosu prema kupcu.
Posjedujući ovakve kapacitete i kadar, uspjevamo odgovoriti svim specifičnim zahtjevima domaćeg i inostranog tržišta. SILVATIKA najvećim dijelom radi za poznate kupce, dugogodišnje poslovne saradnike, sa većim učešćem inostranih kupca iz Austrije, Njemačke i Italije.

www.silvatika.biz
Direktor:  Đorđe Malijević
Adresa  Šiprage bb
78224 Šiprage
Kotor Varoš
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 51 765 006
Fax : + 387 51 765 007
Email : info@silvatika.biz

krugsil