Cara Dušana bb, Kotor Varoš, RS/BiH

+387 51 318 880 info@fagusrs.biz

Vrbanja šume

Osnovna vrijedmost su ljdski i materijalni resursi sa jasnom vizijom sadašnjosti, našim bližim i širim okruženjem te realno postavljenim ciljevima za budućnost.Menadžment naše firme je u stalnom i efikasnom planiranju sa ciljem ostcarenja postavljenih zadataka za naše ljude, lokalni i opšti interes. Samo jak unutrašnji kolektiv sa dobrom vanjskom vezom garantuje uspjeh. Raznovrsne djelatnosti u nekadašnjoj kompaniji a danas grupaciji Fagus i razvoj kompanije tražili su vremenom izdeficiranost, samostalnost i prepoznatljivost na tržištu te tako nastaje prva članica grupacije „VRBANJA ŠUME“ nakon donošenja odluke o osnivanju 30.10.2003., te se upisuje u sudski registar br. 1-14744 registracionog suda u Banjaluci 07.12.2004. godine. Djelatnosti Vrbanja Šuma : – Uzgoj i zaštita šuma – Izgradnja šumskih konstrukcija – Ogrevno drvo – Proizvodnja proizvoda od drveta

www.vrbanjasume.biz

Direktor: Radislav Čupić
Adresa: Vrbanja šume“ d.o.o.
Obodnik Kotor Varoš  78223
Republika Srpska BiH
Telefon: +387 51 769 006
Fax: + 387 51 763 007
Email: info@vrbanjasume.biz