Cara Dušana bb, Kotor Varoš, RS/BiH

+387 51 318 880 info@fagusrs.biz

Prijava za posao

* Lični podaci

Prezime, očevo ime, ime (obavezno)

Mjesto rođenja (obavezno)

Kontakt telefon (obavezno)

Dan, mjesec i godina rođenja (obavezno)

Adresa prebivališta ili boravišta (obavezno)

e-mail adresa (obavezno)

* Radna mjesta za koja ste zainteresovani

* Formalno obrazovanje

Srednja škola (puni naziv i mjesto)

Fakultet ili viša škola (puni naziv i mjesto)

Trajanje (od - do)

Trajanje (od - do)

* Neformalno obrazovanje i vještine (kursevi, seminari, obuke i sl.)

* Podaci o radnom iskustvu (naziv radnog mjesta, firma i trajanje.)

* Poznavanje stranih jezika

Strani jezik i stepen poznavanja
 Loše  Dobro  Odlično Loše  Dobro  Odlično

* Zainteresovanost za rad

 Prekovremeno  Vikendom  Praznikom


* Vozacka dozvola (kategorija)

 A  B  C  D  E