Arboreko

Članice Fagus grupe [wpseo_breadcrumb] Arboreko Arboreko se bavi proizvodnjom masivnih ploča bukve, hrasta, jele i smrče, kao i proizvodnjom peleta i briketa. Kao jedan od najvećih proizvođača peleta i briketa…

Nomar

Članice Fagus grupe [wpseo_breadcrumb] Nomar Nomar je najmlađa kćerka članica FAGUS grupe, osnovana je 2013. godine, nakon kupovine imovine drvne industrije „Omar“ u stečaju. Osnovna djelatnost Nomara je primarna prerada…

Silvatika

Članice Fagus grupe [wpseo_breadcrumb] Silvatika Silvatika je specijalizovana za primarnu i sekundarnu preradu bukovog drveta u rezanu, parenu i sušenu građu svih dimenzija i klasa i bukove elemente svih dimenzija…