Press Room

Ostane li na snazi odluka Savjeta ministara BiH od 15. juna ove godine o tromjesečnoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrevnog drveta i peleta, u domaćoj drvoprerađivačkoj industriji će vrlo brzo doći do gašenja pojedinih pogona i drastičnog smanjenja broja radnih mjesta. Domaći drvoprerađivači upozoravaju da ishitrena odluka, koju Savjet ministara pravda sprečavanjem nestašice drvnih energenata u BiH i zaštitom domaćih potrošača, ne odražava pravo stanje na domaćem tržištu i u sektoru drvoprerade. 

Manastir Krupa smješten je uz istoimenu rijeku, najveću pritoku rijeke Zrmanje.

Da li ste znali da od 01. jula 2022.godine turistički vaučeri postaju ponovo dio ponude hotela Hajdučke Vode.

Kontakt

baner 1

01 fagus prozori vrata