Proizvodi

Home > Proizvodi > Pelet i briket

Pelet i briket

PELET

Arboreko se bavi proizvodnjom vrhunskog peleta i briketa od svog osnivanja 2009. godine. Kao članica Fagus grupe, kvalitet proizvoda postiže korištenjem prirodnih materijala, specijalnih tehnologija proizvodnje i kontrolisanim kvalitetom ulaznih sirovina.

Arboreko peleti su visoko kvalitetni peleti sa visoko kaloričnom moći i vrlo malim sadržajem pepela. Proizvodimo ih 100% od drveta jele primjenom specijalne tehnologije najnovije generacije. Pelete pakujemo u vreće od 15 kg i 1 000 kg. U ponudi imamo dvije vrste peleta koje odgovaraju standardima ENplus A1 i ENplus A2.

Parametar (jedinica) ENplus A1ENplus A2
Učešće drveta jela100 %100 %
Ogrevna vrijednost5,1 kWh/kg5,1 kWh/kg
Sadržaj pepela (%mase)< 0,7 %< 1,2 %
Sadržaj vlage u peletu< 8 %< 8 %
Nasipna gustoća650 kg/m3650 kg/m3

BRIKET

Proizvodimo dvije vrste briketa- sa rupom i bez rupe koji sadrže 50% bukve i 50% jele. Pogodni su za korištenje u svim vrstama peći, kaminima i roštiljima gdje je potrebno postići visoke temperature sagorijevanja. Arboreko briket ravnomjerno sagorijeva sa malo dima i bez lebdećeg pepela – 10 puta manje pepela od uglja.

Tehničke karakteristike našeg briketa:

  • Prečnik 90 mm
  • Dužina 260 mm
  • Vlažnost 9,02 %
  • Sadržaj pepela 1,40 %
  • Ogrevne vrijednosti 4,9 kWh/kg
  • Gustina 1.150 kg/m3

Arboreko pelet i briket se izvozi širom Evrope.

Kontakt:

Adresa: Cara Dušana bb, 78 220 Kotor Varoš , Republika Srpska/BiH
Telefon: +387 51 783 439
Fax: +387 51 783 293
Email: info@arboreko.biz
Web: https://arboreko.biz