Proizvodi

Home > Proizvodi > Rezana građa Abis

Rezana građa Abis

U okviru Fagus grupe tri članice se bave primarnom i sekundarnom preradom drveta i proizvodnjom rezane i sušene građe četinara i lišćara svih dimenzija i klasa. Rezanu građu proizvodimo od jele, smrče, bora, bukve i hrasta sa prostora zapadnih dijelova Republike Srpske i BiH, koje imaju tradiciju visokog kvaliteta. Klima i podneblje ovog kraja imaju idealne uslove za rast kvalitetnog drveća visokih tehničko tehnoloških karakteristika. Posjedujemo i važeći FSC™ (FSC-C109944) certifikat. Grupacija smo, koja se odgovorno ponaša prema okolini u kojoj posluje.

U Abisu, članici iz koje je krenuo razvoj današnje Fagus grupe, vrši se primarna i sekundarna prerada drveta i proizvodnja rezane i sušene građe od jele, smrče i bora. Permanentnim razvojem, modernizacijom i investiranjem kreirali smo jedan od najsavremenijih pogona za primarnu i sekundarnu preradu drveta u Bosni i Hercegovini. Raspolažemo sa velikim kapacitetima proreza od 22.000 m3 i automatskih savremenih sušara, kojima možemo odgovoriti zahtjevnim potrebama svojih kupaca.

Širok asortiman naših drvnih sortimena čini:

 • rezana građa svih dimenzija i klasa
 • građevinske daske dužina 1,5m<
 • suha i sirova lamela za euro blok 28x92mm
 • suha i sirova stolarska roba (fosna i madra)
 • ostali proizvodi od jele, smrče i bora prema zahtjevu kupaca

Naši se proizvodi koriste u daljoj proizvodnji za:

 • Izradu namještaja
 • Izradu masivnih ploča
 • Izradu izložbenih štandova
 • Izradu zidnih obloga
 • Uređivanje enterijera
 • Izgradnju podova
 • Izgradnju pomoćnih objekata

Kontakt:

Adresa: Maslovare bb 78224, Kotor Varoš, Republika Srpska, BiH
Telefon: +387 51 760 011
Fax: + 387 51 760 195
E mail: info@abisrs.biz
Web: https://abisrs.biz