Proizvodi

Home > Proizvodi > Rezana građa Silvatika

Rezana građa Silvatika

U okviru Fagus grupe tri članice se bave primarnom i sekundarnom preradom drveta i proizvodnjom rezane i sušene građe četinara i lišćara svih dimenzija i klasa. Rezanu građu proizvodimo od jele, smrče, bora, bukve i hrasta sa prostora zapadnih dijelova Republike Srpske i BiH, koje imaju tradiciju visokog kvaliteta. Klima i podneblje ovog kraja imaju idealne uslove za rast kvalitetnog drveća visokih tehničko tehnoloških karakteristika. Grupacija smo koja se odgovorno ponaša prema okolini u kojoj posluje.

Silvatika je jedina članica Fagus grupe koja se bavi primarnom i sekundarnom obradom lišćara. Proizvodimo rezanu bukovu građu primjenom savremene Weinig tehnologije u standardnim dimenzijama i posebno po zahtjevima kupaca. Nakon rezanja, vrši se parenje i sušenje građe. Proces parenja obavljamo u specijalizovanim komorama sa kontrolom dotoka količine i nivoa temperature pare. Sušenje izvodimo u predsušarama, sušarama kao i prirodnim prosušivanjem. Naši kapaciteti za sušenje se sastoje od 6 komora, kapaciteta 500 m3.
Poslije završenog procesa sušenja, građa ide na dalju obradu decimiranja i pakovanja.

U ponudi imamo:

 • Svježu građu u svim dimenzijama
 • Parenu građu sa različitim stepenima tretmana
 • Blago parena 12h
 • Srednje parena 24h
 • Potpuno parena do 48h kao i
 • Po zahtjevima i željama kupaca
 • Sušenu sa različitim stepenima vlažnosti
 • Suha građa sa sadržajem vlage 10%±2%;
 • Prosušena građa sa sadržajem vlage od 16-20 %
 • Po zahtjevu kupaca

Pored rezane građe, proizvodimo svježe, svježe parene i sušene bukove elemente I i III klase. Bukove elemente proizvodimo u standardnim dimenzijama ali i po željama i zahtjevima kupaca. Od naših bukovih elemenata izrađuju se:

 • parketi,
 • brodski podovi,
 • masivne ploče,
 • unikatni namještaj i briketi, širom svijeta.

Elemente pakujemo na tvrdo ili letvice zavisno od potrebe kupca. Naše bukove elemente odlikuje visok kvalitet, precizne dimenzije i visok stepen iskoristivosti.
Kvalitet naših proizvoda potvrđen je FSC certifikat.

Kontakt:

Adresa: Šiprage bb 78 224, Kotor Varoš, Republika Srpska, BiH
Telefon: +387 51 765 006
Fax: + 387 51 765 007
Email: info@silvatika.biz
Web: https://silvatika.biz