Članice Fagus grupe

Home > Članice grupe > Silvatika

Silvatika

Silvatika.

Silvatika je specijalizovana za primarnu i sekundarnu preradu bukovog drveta u rezanu, parenu i sušenu građu svih dimenzija i klasa i bukove elemente svih dimenzija I i III klase. Na geografskom području Kotor Varoša, na kojem posluje Silvatika, postoji duga tradicija prerade kvalitetnog bukovog drveta.

Kvalitet svih drvnih sortimenata je potvrđen certifikatom.

Kvalitetni proizvodi, timski rad, marljivost, dobri međuljudski odnosi, kao i želja za stalnim unapređenjima ključ su uspjeha ove članice.

Silvatika

Kontakt:

Adresa: Šiprage bb 78 224, Kotor Varoš, Republika Srpska, BiH
Telefon: +387 51 765 006
Fax: + 387 51 765 007
Email: info@silvatika.biz
Web: https://silvatika.biz