Fagus grupa

Od svog osnivanja kompanija se razvija, raste, uči i ulaže u unapređenje poslovanja i procesa. Danas je u kompaniji zaposleno oko 400 motivisanih profesionalaca. Uspješno poslovanje ostvaruje se djelotvornim pristupom poslu i kontinuiranim unapređenjem znanja i vještina, kako bi se održao visoko kompetentan, sposoban, efikasan i motivisan kadar u kompaniji.

 

Miroslav Malijevic gd

Miroslav Malijević
Generalni direktor

 
 

 

 

Mladen Malijević - menadžer Abisa

Mladen Malijević
Menadžer, Abis

Stojan Kalabić - menadžer Silvatike

Stojan Kalabić
Menadžer, Silvatika

 

 

Mildin Tepić - menadžer Nomara

Miladin Tepić
Menadžer, Nomar

Radislav Čupić - menadžer Vrbanja šuma

Radislav Čupić
Menadžer, Vrbanja šume

Slobodan Bunić - menadžer FAGUShaus-a

Slobodan Bunić
Menadžer, FAGUSHaus

Goran Periz - menadžer Hajdučkih voda

Goran Periz
Menadžer, Hajdučke vode

Aleksandar Malijević - menadžer Bor Petrola

Aleksandar Malijević
Menadžer, Bor Petrol