Investicije – veći nivo kvaliteta proizvoda

Investicije - veći nivo kvaliteta proizvoda
  • Post published:13.01.2023.

Početkom decembra obnovili smo pogon za izradu PVC prozora i vrata sa STÜRTZ linijom za varenje i čišćenje, koju čine vertikalna četvoroglava varilicu za istovremeno varenje četiri ugla i CNC čistilica za čišćenje varova sa okretnom stanicom. Ovom investicijom podižemo nivo produktivnosti na veći nivo i u kraćem roku odgovaramo na zahtjeve kupaca.

Polovinom godine investiranjem u novu mašinu DOORMASTER SFR 400, unaprijedili smo i pogon sobnih vrata. Nova mašina služi za srezivanje i bušenje lajsni i štokova, čime je proces izrade pojednostavljen, ubrzan i značajno precizniji.

U pogonu za proizvodnju drvenih i drvo-alu prozora unaprijedili smo CNC mašinu za bušenje i glodanje rupa uvođenjem novoga softvera, zamjenom upravljačkih kutija te usklađivanjem novoga softvera sa njima, čime smo postigli unapređenje postojećih proizvoda i poboljšanje ukupnog proizvodnog procesa.

U svim firmama članicama Fagus grupe je ove godine posebna pažnja stavljena na poboljšanje tehničkih i bezbjednosnih uslova rada.

Svjesni da samo ulaganjem u ljudske i proizvodne resurse možemo biti i ostati broj 1 na tržištu prozora i vrata, investiranjem u unapređenje proizvodnih procesa u ovoj godini, omogućili smo sebi veću produktivnost u sljedećoj godini i povećanje nivoa kvaliteta naših proizvoda.