Fagus grupa

Home > Fagus grupa > Djelatnost kompanije

Djelatnost kompanije

Članice Fagus grupe bave se preradom tvrdog i mekog drveta, eksploatacijom šuma i izgradnjom šumskih puteva, proizvodnjom prozora i vrata, masivnih ploča bukve, hrasta, jele i smrče, eurobloka, peleta i briketa, prometom nafte i naftnih derivata i ugostiteljstvom i hotelijerstvom.

Od okrajčenih dasaka u četinarima i lišćarima, do prozora, vrata i peleta kao finalnih proizvoda, godišnje se preradi preko 150.000 m3 različitih drvnih kultura, a portfolio proizvoda se povećava iz dana u dan.

Proizvodi se plasiraju na tržišta širom svijeta. Značajno učešće u ukupnoj privredi Fagus grupa ostvaruje strateškim pristupom poslu, ljudskim resursima, investicijama, tehnološkom razvoju i marketingu.