Članice Fagus grupe

Home > Članice grupe > Vrbanja šume

Vrbanja šume

Vrbanja šume je prvi profitni centar, koji je 2003. godine postao prva članica Fagus grupe. Djelatnosti kojima se bavi su:

  • Uzgoj i zaštita šuma
  • Eksploatacija šuma i izgradnja šumske komunikacije
  • Proizvodnja ogrevnog drveta i drvnih elemenata

Osnovne vrijednosti ove članice su profesionalni i stručni ljudski resursi, visok kvalitet u izvođenju eksploatacije šume, kvalitetna prerada ogrevnog drveta i jasna vizija budućnosti.

Svojim proizvodima zadovoljavaju potrebe kupaca na domaćem i inostranom tržištu.

Vrbanja šume

Kontakt:

Adresa: Obodnik bb, 78223 Kotor Varoš, Republika Srpska /BiH
Telefon: +387 51 769 006
Fax: + 387 51 763 007
Email: info@vrbanjasume.biz
Web: https://vrbanjasume.biz