Fagus grupa

Home > Fagus grupa > Istorijat kompanije

Istorijat kompanije

Kompanija je osnovana odlukom braće Branislava i Miroslava Malijevića u julu 1991. godine u Kotor Varošu, sa željom da se nastavi tradicija obrade drveta koju su započeli otac i djed dvadesetih godina dvadesetog vijeka. Od male pilane sa nekoliko zaposlenih, Fagus je tokom 25 godina postojanja osnovao 8 firmi članica Fagus grupe sa preko 400 zaposlenih.

Vrbanja šume, firma koja se bavi eksploatacijom šuma i izgradnjom šumskih puteva, postala je 2003. godine prva članica Fagus grupe. U narednih deset godina, do 2013. godine, svi ostali profitni centri su postali samostalne firme. Arboreko je 2014. godine prvi u Bosni i Hercegovini dobio sertifikat za kvalitet peleta ENplus A1 i A2, kao priznanje za trud, rad, konstantno učenje i usavršavanje.

Od značajnijih datuma za razvoj Fagus grupe sigurno je i renoviranje i modernizacija Bor Petrola, koja je završena u oktobru 2016. godine.

U 2017. godini je bilo dosta unapređenja i investicija. Pokrenuta je izgradnja elektrane na bio masu u Nomaru u Kneževu i izgradnja pogona za izradu masivnih ploča pod okriljem Silvatike.

U julu 2017. otvoren je novoizgrađeni wellness & spa centar na Hajdučkim Vodama po svjetskim standardima.

Fagus grupa je danas privredni gigant, nosilac razvoja regije i jedan od najvećih proizvođača u drvoprerađivačkom sektoru.