Fagus grupa

Home > Fagus grupa > Menadžment kompanije

Menadžment kompanije

Od svog osnivanja kompanija se razvija, raste, uči i ulaže u unapređenje poslovanja i procesa. Danas je u kompaniji zaposleno oko 400 motivisanih profesionalaca. Uspješno poslovanje ostvaruje se djelotvornim pristupom poslu i kontinuiranim unapređenjem znanja i vještina, kako bi se održao visoko kompetentan, sposoban, efikasan i motivisan kadar u kompaniji.