Proizvodi

Home > Proizvodi > Rezana građa Nomar

Rezana građa Nomar

U okviru Fagus grupe tri članice se bave primarnom i sekundarnom preradom drveta i proizvodnjom rezane i sušene građe četinara i lišćara svih dimenzija i klasa. Rezanu građu proizvodimo od jele, smrče, bora, bukve i hrasta sa prostora zapadnih dijelova Republike Srpske i BiH, koje imaju tradiciju visokog kvaliteta. Klima i podneblje ovog kraja imaju idealne uslove za rast kvalitetnog drveća visokih tehničko tehnoloških karakteristika.Grupacija smo, koja se odgovorno ponaša prema okolini u kojoj posluje.

Nomar je projektovan kao moderna pilana za obradu tanke oblovine i proizvodnju rezane građe jele i smrče svih dimenzija, debljine, širine i dužine. Trupac se prije sječenja tokari, skida mu se kora, detektuje se metal i sortira se prema dužini i kvalitetu. U jednom prorezu kružne vidija testere prorežu trupac, koji nakon toga ide u pakirnicu. Koristeći kružne vidija testere postižemo milimetarsku preciznost dimenzija i kvalitet rezanja. Raspolažemo sa kapacitetima proreza od 80.000 m3 i automatskom linijom za pakiranje u pakete prema zahtjevu kupaca. Zahvaljujući primarnoj tehničkoj obradi i kvalitetnoj sirovini u mogućnosti smo svoj proizvodni asortiman prilagoditi željama i zahtjevima kupaca.
Širok asortiman naših drvnih sortimena čini:

  • rezana građa svih dimenzija i klasa
  • građevinske daske dužina 1,5m<
  • građevinski elementi i letve
  • ostali proizvodi od jele i smrče prema zahtjevu kupaca

Kupci širom svijeta koriste naše proizvode za:

  • Izradu namještaja
  • Izradu izložbenih štandova
  • Uređivanje enterijera
  • Izgradnju podova
  • Izgradnju pomoćnih objekata

Prilikom rezanja oblovine gotovo 50% drvene mase otpada na drvnu biomasu (sječku i piljevinu), dok se kora skida prije proreza prilikom tokarenja. Drvena sječka se koristi kao energent i može se primjeniti direktno kao proizvod na ložišta snage od 50 KW pa do 10 MW, dok se piljevina daljom preradom sabija u posebnim presama kako bi se dobio pelet. Kora se može direktno koristiti bez prerade u kotlovima za grijanje, jeftinija je od peleta i briketa, a pogotovo od mazuta, lož -ulja i plina.
Drvna biomasa je efikasan energent koji je cjenovno i ekološki prihvatljiviji od mazuta, lož-ulja i plina.

Kontakt:

Adresa: Gavrila Principa 19, 78 230 Kneževo, Republika Srpska, BiH
Telefon: +387 51/591-100
Fax: +387 51 591-000
Email: info@nomar.biz
Web: https://nomar.biz